Kostnader og skatter ved kjøp av eiendom i Spania

           I tillegg til kostnaden for eiendom, er det en rekke tilleggskostnader ved å registrere den i kjøperens eie. De fleste av disse kostnadene er offentlige skatter. Er disse kostnadene alltid kjøpers ansvar?

      Omtrentlige utgifter for registrering av eierskap til eiendom i Spania vil være ca 13% av verdien, med registrering av boliglån - omtrent 15% av kostnaden.

 Overføringsavgift:

           10% - merverdiavgift: belastes ved kjøp ny eiendom fra utbygger.

           10% - Eiendomsskatt: pålegges ved kjøp av en sekundær eiendom i Spania.

           21% - skatten som pålegges ved kjøp av næringseiendom.

        Skattepliktig grunnlag er verdien av eiendommen som er angitt i kjøps- og salgsavtalen. Det er nesten umulig å beregne på forhånd det eksakte beløpet for skatter og avgifter, siden en betydelig del av dem avhenger av lokale koeffisienter og de kan være forskjellige selv for hus som ligger i to tilstøtende gater. Men riktigheten av betalingen av disse skattene er strengt kontrollert, så det kan ikke være tilfeller av svindel. Differansen mellom depositumet som er igjen hos notaren og skattene som faktisk er betalt returneres til kjøperen.

nedvigimost-ispanii-best-espana 01

 Utgifter til gjennomføring av kjøps- og salgsavtalen:

           Notariusavgifter - Notariushonorar for sertifisering av skjøtet, det viktigste offisielle dokumentet for kjøp og salg (Escritura Pública). Notariushonorar er de samme for alle notarier. Notaravgiftssatsen beregnes på en skala som utvikler seg avhengig av verdien av eiendom i Spania, vanligvis fra 0,5% til 1% av transaksjonsbeløpet.

           Registreringsavgift - registreringskostnader belastet for inngåelse av en salgskontrakt med Companies House (Registro de Propiedad). Som for notariusavgiften, er beløpet for denne avgiften fastsatt ved lov og er det samme for alle registreringskamre. Registreringsgebyret avhenger av eiendommens verdi. Vanligvis 1% av eiendomsverdien.

           Juridisk gebyr - betaling for advokaters tjenester for utarbeidelse av dokumentariske handlinger og innsending av dem til Companies House.

           Skatt på dokumentarregistrering av juridiske handlinger (Impuesto sobre actos jurídicos documentados) - avgiften som pålegges ved utarbeidelse av notarialskjøter som skal registreres. Skattesatsen er 1.5% fra boligkostnaden angitt i kjøps- og salgsavtalen.

nedvigimost-ispanii-best-espana 02